Rekrutacja

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023 r. harmonogram zapisów

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00 
Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów
*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;
* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”
od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.
10 maja godz. 13.00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
od 10 maja do 24 maja 
Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
29 maja godz. 13.00
Informacja o przyjęciu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
Zapisy na wolne miejsca

30 maja godz. 14.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
od 31 maja godz. 9:00 do 5 czerwca do 16:00
Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
od 6 czerwca do 9 czerwca
Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
12 czerwca od 13:00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
13 czerwca godz. 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego – 6 marca godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 marca godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia godz. 13.00 – 5 maja do godz. 10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

8 maja – 23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca godz. 16.00 – 20 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca – 21 czerwca godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

28 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca godz. 13.00 – 30 czerwca godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Załączniki:

Szanowni Państwo,

Potwierdzeniem przez rodziców woli zapisów na dyżur wakacyjny do przedszkola, jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru. Wpłaty można dokonać w dniach 10-24.05.2022r. tj. 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:

37 1030 1508 0000 0005 5061 5053

Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

W tytule przelewu proszę o umieszczenie: Opłata za żywienie Dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka.

 

Dyrektor, Joanna Konowrocka

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

1 marca godz. 13.00 – 17 marca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

1 marca godz. 13.00 – 18 marca godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

21 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 kwietnia godz. 13.00 – 27 kwietnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca godz. 16.00 – 23 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca – 24 czerwca godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

29 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

29 czerwca godz. 13.00 – 4 lipca godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

6 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Szanowni Państwo

Proszę o potwierdzenie woli  wszystkich rodziców dzieci z rocznika: 2018, 2017, 2016, którzy chcą, aby ich dzieci od września kontynuowały pobyt w naszym przedszkolu.

Deklarację w formie pisemnej składacie Państwo w siedzibie przedszkola w terminie od 22.02.2022r. do 28.02.2022r. do godziny 16:00.

Przy wejściu głównym na zielonym filarze czekają dla Państwa wydrukowane deklaracje.

Deklaracja_kontynuowania_wychowania przedszkolnego_2022_2023

Dyrektor, Joanna Konowrocka

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam Państwu dokumenty rekrutacji na rok 2022 / 2023

Zachęcam do zapoznania się z załącznikami.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2022_2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2022_2023

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2022_2023

Joanna Konowrocka Dyrektor Przedszkola nr 262

24
Kontrast