Rozkład dnia

Powitanie dnia w przedszkolu

7.00 – 8.00 – Własna aktywność dzieci,

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • wykonywanie zadań indywidualnych,
 • czynności porządkowo – gospodarcze,
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć,
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania,

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8.30 – 8.50 – Śniadanie

8.50-9.00 – Toaleta, przygotowanie do zajęć

9.00 – 9.30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

 • zajęcia i zabawy edukacyjne,
 • zajęcia umuzykalniające.

9.30 – 9.50 – Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

9.50 – 10.00 – Przygotowanie do posiłku

 • czynności porządkowo – higieniczne

10.00 – 10.10 – II Śniadanie

10.10 – 10.40

 • Dzieci starsze – 4,5,6 latki – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
 • Dzieci młodsze – 3 latki – zabawy swobodne i zorganizowane.

10.40 – 11.45 – Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

 • zabawy organizowane i swobodne,
 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • obserwacje,
 • prace w ogrodzie.

11.35 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu

 • czynności porządkowe – higieniczne.

11.45 – 12.30 – Obiad

 • Jeżyki 11.45 – 12.15
 • Pszczółki, Biedronki i Gwiazdki 12.00 – 12.30

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.15 – 14.15 – Jeżyki

 • toaleta,
 • odpoczynek poobiedni,
 • kwadrans na bajkę.

12.30 – 14.15 Pszczółki, Biedronki, Gwiazdki:

 • relaksacja przy muzyce,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • zajęcia dodatkowe (taniec, plastyka, teatr, j. angielski)
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • zabawy tematyczne,
 • zabawy w terenie.

14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.30 – 14.50 – Podwieczorek

14.50 – 16.30 – Kontynuacja działalności edukacyjnej,

 • zabawy ruchowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, ortofoniczne
 • praca wyrównawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne według zainteresowań,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16.30 – 17.00 Własna aktywność dzieci,

 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.
24
Kontrast