Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 262  w Warszawie

Kamila Rudzińska-Kępka
e-mail: iod.wesola@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zarządzenie nr 4/2020. Dyrektora Przedszkola nr 262  w Warszawie z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 262 w Warszawie.

24
Kontrast