Pszczółki

Nauczyciel: Larysa Wtulich 
Pomoc nauczyciela: Kamila Zabrodzka 
Opiekunka: Agnieszka Siłuch 

„Pszczółki”

 

Fruwały pszczółki brzęczące,
by szukać wiosny na łące.
Zbierając nektar z kwiatków,
śpiewały głośno do ptaków
– znamy super Przedszkolaki
zrobimy Im miodek taki,
by wyrosły na dzielne Dzieciaki!

24
Kontrast