Jeżyki

Nauczycielki: Joanna Konowrocka, Olga Wójcik                                                                                                                                                                                      Pomoc nauczyciela: Anna Góralska
Opiekunka: Barbara Jackiewicz

24
Kontrast