W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole będzie realizować Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” pod patronatem MEN.

Od 1 października 2020 do 14 maja 2021 uczniowie będą wykonywać rozmaite zadania, tak by rozwijać kompetencje tj. promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno  oraz empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych, jak również kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz swojego regionu.

24
Kontrast