Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania”   Maria Molicka
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „MAGICZNA MOC BAJEK” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.
Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.
Założenia Projektu :
1. Cele ogólne:
Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
24
Kontrast